Endre eksisterende

Her er informasjonen du må sette inn i relevante felter i ditt eksisterende oppsett for å kunne hente e-post hos Infonett.

POP/IMAP
Innkommende e-postserver: mail.rev.no
Utgående e-postserver: mail.rev.no
Brukernavn (både innkommende og utgående): din.epostadresse@dittdomene.no
Passord (både innkommende og utgående): Ditt personlige passord

Webmail (Denne finner du her)
Brukernavn: din.epostadresse@dittdomene.no
Passord: Ditt personlige passord